Beregningen

Beregningen af CO2-udledningen for én forsendelse er baseret på den gennemsnitlige CO2-udledning for én pakkeforsendelse. Både indlands- og udlandsforsendelser er medtaget i denne beregning.

CO2-emissionerne som vi tager udgangspunkt i, er endvidere opgjort som direkte emissioner fra energiens livscyklus. Emissionerne fra drivmidlernes udledning ved afbrændingen i motorerne er medtaget, men ikke bidrag fra udvinding og forarbejdning.

Beregningen følger GHG Protocol. GHG protokollen opdeler CO2-udledningen i 3 scopes. Alle scopes er medtaget i beregningen.

Scope 1: gælder for direkte CO2-emissioner, der forekommer fra forsendelsesaktiviteter fx afbrænding af fossile brændsler i drivmidlerne og opvarmning af bygninger med fx naturgas.

Scope 2: gælder for alle indirekte CO2-emissioner, der stammer fra forbruget af indkøbt energi, herunder elektricitet og fjernvarme. Emissionerne udledes på de energiproducerende værker, hvor energien købes fra.

Scope 3: gælder CO2-emissioner, som er relateret til underleverandører af transportydelser.

Sender du flere pakker om måneden, end du har angivet ved din tilmelding til initiativet, er det meget vigtigt, at du oplyser dette til os. Du vil efterfølgende blive opkrævet differencen til det næste interval, og vi vil skabe den nødvendige CO2-reduktion.

For hver eneste pakkeforsendelse, som bliver foretaget af de deltagende webshops og virksomheder i vores initiativ, neutraliserer vi 30% mere CO2 end pakkeforsendelsen udleder. Dette gøres naturligvis på vores regning. Det er en beslutning, som vi har taget, fordi vi også ønsker at bidrage yderligere til den grønne udvikling.

Klimakompenseringerne sker gennem vores deltagelse i CO2-reducerende klimaprojekter. Fælles for disse klimaprojekter er at de skaber målbare og permanente CO2-reduktioner. Projekterne er verificeret af Gold Standard og kontrolleres årligt af uvildige tredjeparter.